Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

De website boeiendewereld.com is een mediasite die wordt gepubliceerd en beheerd door de vennootschap Technoweb Services, geregistreerd in het Handels- en Vennootschapsregister onder het nummer RCS 841 469 992, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in 23 rue Louis Pasteur 92100 Boulogne-Billancourt.

Contact

U kunt het Boeiendewereld-team bereiken via het volgende e-mailadres: support@boeiendewereld.com.

Inhoud van de site

Ondanks de inspanningen van de redactie kan Boeiendewereld niet garanderen dat de informatie altijd accuraat en actueel is. Boeiendewereld kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van deze site.

Technoweb Services kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de hyperlinks naar andere sites, aangezien het bedrijf Technoweb Services geen controle heeft over de inhoud van deze sites.

Verantwoordelijk voor de publicatie

support@boeiendewereld.com

Hosting

De Boeiendewereld-website wordt gehost door de onderneming LWS SARL met een kapitaal van 1000 000 EUR, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in 4 rue Galvani 75838 Paris cedex 17.

Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: support@boeiendewereld.com.

Cookies

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site boeiendewereld.com een cookie kan worden geïmplanteerd in zijn browser. Een cookie identificeert de gebruiker niet. Over het algemeen registreert hij informatie over de navigatie van zijn computer op de site (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het tijdstip van de raadpleging) die tijdens zijn volgende bezoeken kan worden gelezen.

De gebruiker kan de opname van cookies weigeren, of gewaarschuwd worden voordat hij cookies accepteert, door zijn browser als volgt te configureren:

– Voor Microsoft Internet Explorer 6 en hoger

Selecteer het menu « Extra » en vervolgens « Internetopties ».
Klik op het tabblad « Vertrouwelijkheid ».
Selecteer het gewenste niveau met de cursor of klik op de knop « geavanceerd » om uw cookiebeheer aan te passen.

– Voor Microsoft Internet Explorer 5

Kies het menu « Extra » en vervolgens « Internetopties ».
Klik op het tabblad « Beveiliging » (of « Beveiliging »).
Selecteer « Internet » en vervolgens « Aangepast niveau » (of « Aangepast niveau ») Zoek de sectie « cookies » en kies de optie die aan uw behoeften voldoet.

– Voor Firefox

Kies het menu  » Gereedschap  » >  » Opties « .
Klik op de optie « Privacy ».
Rubriek  » Koekjes  »

– Voor de Opera

Kies het menu  » Bestand  » >  » Voorkeuren « .
Privacybeleid

– Voor Google Chrome

Klik op het moersleutelpictogram in de werkbalk van de browser.
Selecteer Opties (Voorkeuren onder Mac en Linux, Instellingen op een Chromebook).
Kies het tabblad Geavanceerde opties.
Klik op de optie Content Settings in de sectie « Privacy ».
Klik in het dialoogvenster Inhoudinstellingen dat verschijnt op het tabblad Cookies.

Auteursrechten

Boeiendewereld is een geregistreerd handelsmerk. Alle rechten voorbehouden. Reproductie van de inhoud van deze website, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Al het andere materiaal op deze site dat ons niet toebehoort, zoals foto’s, video, tekst, afbeeldingen, broncodes, logo’s, productnamen of geciteerde handelsmerken, etc., is het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.